free site design templates

Comfort Colt Klimaat =
comfort + productiviteit + kostenbesparing

ALLES WETEN OVER ENERGIE-EFFICIËNT KLIMATISEREN IN DE INDUSTRIE?

Dat bedoelen wij met een gezond werkklimaat

In een Colt Comfort Klimaat past het klimaatsysteem zich doorlopend aan bij de omstandigheden binnen en het weer buiten. Vervuilde lucht wordt afgevoerd, of juist gefilterd en hergebruikt. Wanneer nodig vermengt het systeem de lucht met gefilterde lucht van buiten. Zo blaast het in alle seizoenen schone lucht van een constante temperatuur de ruimte in. Op zo’n manier dat onderdruk en tochtstromen worden voorkomen.

Een nieuwe visie op het werkklimaat in fabrieken en industriële hallen

Colt introduceert het Comfort Colt Klimaat. Een nieuwe visie op het werkklimaat in fabrieken en industriële hallen. Met oplossingen die leiden tot schone lucht, voldoende licht en een aangename temperatuur. De voordelen daarvan zijn duidelijk: minder werkverzuim, minder fouten, hogere productiviteit en betere resultaten. En vooral: meer werkplezier, meer aantrekkingskracht op nieuwe werknemers en meer garanties voor de continuïteit van uw bedrijf.

De noodzaak van unieke oplossingen

Het Comfort Colt Klimaat is geen standaardoplossing. Dat kan ook niet, want elke fabriek en productiehal kenmerkt zich door andere klimatologische omstandigheden. De klimaatspecialisten van Colt beginnen daarom altijd met het uitvoeren van nauwkeurige metingen en het analyseren van de data die dat oplevert. Op basis daarvan weten wij welke combinatie van technieken in uw geval nodig is.

Het klimaatprobleem van de maakindustrie

In te veel fabrieken en industriële hallen zijn de werkomstandigheden onder de maat. Het is er te koud. Of juist veel te warm, als gevolg van draaiende machines en hoge buitentemperaturen. Er is sprake van hinderlijke tochtstromen. Of van stof en las- of oliedampen in de lucht. Het gevolg? Ontevreden werknemers, ziekmeldingen, productieverlies en een slecht imago voor de sector. Dat kan en moet beter.

Onderzoek laat zien dat elke graad boven de 20°C gemiddeld tot 4% productiviteitverlies leidt. 

Clima en el lugar de trabajo en fábricas y naves de producción

Technieken waar wij gebruik van maken

•   mechanische en natuurlijke ventilatie

•  mechanische en natuurlijke koeling: het energiezuinig koelen van lucht door de verdamping van water

•  plasmafiltratie: het wegnemen van onaangename geuren en het verwijderen van ongezonde stoffen uit de lucht


Hoge ROI en lage TCO

Voor alle technieken die Colt toepast, geldt dat ze bijzonder energiezuinig zijn. Afgezet tegen een traditioneel ventilatiesysteem verbruikt natuurlijke (adiabatische) koeling bijvoorbeeld 75% minder energie en veroorzaakt het 80% minder CO2-uitstoot. Bovendien valt de startinvestering ook nog eens zo’n 45% lager uit. Wat Colt betreft, gaat een gezond klimaat hand in hand met een lagere TCO. Zeker wanneer u daar de voordelen van een hogere productiviteit bij optelt.

Daarom is het tijd voor Het Comfort Colt Klimaat

•  hogere productiviteit (tot 15% volgens WGBC*) en minder fouten
•  minder ongevallen en minder verzuim (ca. 2% volgens Milton et al.)
•  relatief lage investeringen en een hoge ROI (return on investment)
•  reductie van energieverbruik en TCO (total cost of ownership)
•  grotere aantrekkingskracht op werknemers
•  garanties voor de continuïteit van uw bedrijf

ALLES WETEN OVER ENERGIE-EFFICIËNT KLIMATISEREN IN DE INDUSTRIE?

Dat bedoelen wij met een gezond werkklimaat

In een Colt Comfort Klimaat past het klimaatsysteem zich doorlopend aan bij de omstandigheden binnen en het weer buiten. Vervuilde lucht wordt afgevoerd, of juist gefilterd en hergebruikt. Wanneer nodig vermengt het systeem de lucht met gefilterde lucht van buiten. Zo blaast het in alle seizoenen schone lucht van een constante temperatuur de ruimte in. Op zo’n manier dat onderdruk en tochtstromen worden voorkomen.

*World Green Building Council